Till umu.se

Kalendarium

Evenemangstyp: Konferens

November 2017

27 november–28 november

Stresskonferens 2017 på tema: Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare

Konferens Stresskonferensen i Umeå, på temat Kognition, sömn och samverkan med arbetsgivare, riktar sig till personer som arbetar med behandling/rehabilitering vid utmattningssyndrom och till de som arbetar med insatser för ökad arbetsåtergång, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, företagshälsovård, HR, forskare och politiker.

29 november kl 09.00–17.00

Inför liv eller död - Kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Konferens I samband med det första firandet av den samiska flaggdagen till minne av Elsa Laula Renbergs fördelsedag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie - Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå.


December 2017

6 december kl 09.00–16.30

Vaartoe-symposiet

Konferens För tredje året i rad bjuder Vaartoe in affilerade forskare till ett symposium om samisk forskning.