Kalendarium

Evenemangstyp: Föreläsning

Oktober 2018

19 oktober kl 11.15–11.45

Invigning av utställning och föredrag

Föreläsning Överbibliotekarie Mikael Sjögren inviger utställningen om 2018 års hedersdoktorer, nya professorer och pristagare. I samband med invigningen håller Helena Lindgren ett föredrag om AI.

20 oktober kl 09.00–09.20

Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

Föreläsning Ann-Kristin Bergström forskar om hur dessa sjöars biogeokemi påverkas när kvävenedfall, klimat och markanvändning i omgivningen förändras.

20 oktober kl 09.00–09.20

Varför ser träd ut som de gör?

Föreläsning Åke Brännström arbetar med att utveckla och analysera matematiska modeller och metoder.


Evenemangskalender

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp