Dags att nominera hedersdoktorer

[2012-02-28] Nomineringarna skall vara hedersdoktorskommittén tillhanda senast 1 maj.

DOCTOR HONORIS CAUSA Härmed uppmanas anställda vid humanistiska fakulteten att nominera en eller flera kandidater till hederdoktoraten inom humaniora.

Universitetet hedrar en person med ett hedersdoktorat antingen p g a personens gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Hedersdoktoraten bidrar även till uppmärksamhet och symbolvärde för universitetet och fakulteterna.

Hedersdoktorer utses varje år av fakultetsnämnden och promoveras vid universitetets årshögtid. Följande personer har utnämnts till filosofie hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten från 1966 och fram till idag.


Lars-Erik Edlund
professor i nordiska språk


Senast den 1 maj skall nomineringarna vara insända till Lars-Erik Edlund, ordförande i humanistiska fakultetens hedersdoktorskommitté.

Redaktör: Per Melander

Adress till nyheten:
http://nyhetsarkiv.aurora.umu.se/nyhet//.cid183389