Klart med styrgrupp för interaktiva miljöer

[2013-09-10] Rektor har beslutat vilka som ska ingå i styrgruppen för interaktiva miljöer, den grupp som ska leda och koordinera arbetet med Umeå universitets interaktiva miljöer fram till 2018. Ordförande för styrgruppen blir prorektor Anders Fällström.

– Det känns väldigt roligt att det stora arbetet med interaktiva miljöer nu äntligen kommer igång på allvar och med fullt fart, säger Anders Fällström.

Umeå universitets styrelse beslutade i december 2012 att avsätta en ram på 71,6 miljoner kronor för fem interaktiva miljöer. Initiativet är grundat i universitetets vision om att Umeå universitet ska vara ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer år 2020.

Den nytillsatta styrgruppen ska arbeta i nära dialog med studentkårerna och fakulteterna. Bland uppgifterna ingår bland annat att för varje interaktiv miljö förbereda beslutsunderlag till universitetsstyrelsen om placering och innehåll, att fastställa budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och att fastställa organisation och besluta om eventuella anställningar och tjänsteköp. Styrgruppen kommer också att ansvara för att följa upp hur de medel som avsatts för interaktiva miljöer har använts och att upphandla en extern utvärdering.

Följande personer ingår i styrgruppen

• Anders Fällström, prorektor och gruppens ordförande
• Stefan Gelfgren, humanistisk fakultet
• Mikael Henningsson, samhällsvetenskaplig fakultet
• Per Gardeström, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
• Magnus Hultin, medicinsk fakultet
• Kristina Lejon, medicinsk fakultet
• Annika Kjellsson Lind, Lärarhögskolan
• Eva Svedmark, universitetspedagogik och lärandestöd
• Richard Olsson, lokalförsörjningsenheten
• Patrik Svensson, HUMlab
• Lisbeth Lundahl, tillämpad utbildningsvetenskap
• Henrik Stenwall, planeringsenheten (sekreterare)
• Två studeranderepresentanter, varav en ska vara forskarstuderande

Arbetet med en av miljöerna har redan påbörjats i samband med en planerad renovering. Det är Samhällsvetarhuset – där närmare en fjärdedel av Umeå universitets studenter finns – som i sommar har börjat rustas upp med nya interaktiva lärmiljöer. Lokalerna beräknas vara klara i början av oktober.

Illustration: Veronica Ballart Lilja

Redaktör: Karin Wikman

Adress till nyheten:
http://nyhetsarkiv.aurora.umu.se/nyhet//.cid220749