Pilotomgång för den nya lärplattformen Moodle

[2016-09-19] Efter rektorsbeslut görs en nysatsning på den centrala lärplattformen Moodle, som kommer att bli ett komplement till Cambro. En pilotomgång med deltagare från ett antal institutioner har startat och fortsätter under höstterminen 2016.

Pilotomgången innebär att kurser med studenter pågår i en ny version av den universitetsgemensamma Moodle. I början av november månad avslutas pilotomgången. Därefter sammanställs synpunkter från användarna och ytterligare anpassningar och systemintegrationer sker.

Lansering av den nya centrala Moodle är planerad till den 10 december. Efter lansering tar UPL över ansvaret för support och förvaltning av www.moodle.umu.se. I samband med detta kommer UPL att erbjuda utbildning i Moodle för lärare och utbildningsadministratörer.

Läs mer om projektet här 

Adress till nyheten:
http://nyhetsarkiv.aurora.umu.se/nyhet//.cid273421